Vi står over for kæmpe udfordringer som den globale opvarmning, stigende ulighed, digitalisering og automatisering af samfundet, mens demokratier og retssystemer kommer under pres. Dem kan vi kun løse, hvis generationerne arbejder sammen som én generation: Generation Nu.

Vi ser en stigende segmentering af samfundsgrupper og generationer, selvom vi egentlig burde arbejde sammen for at tackle de problemer og forandringer, vi står overfor. I stedet for at udskamme enkelte samfundsgrupper for ikke at gøre nok for at bekæmpe udfordringerne, skal vi sikre mere solidaritet på tværs af generationer. Sammen er vi er Generation Nu!

For at løse klimaproblemer samt sociale og demokratiske udfordringer skal vi engagere alle generationer. Den unge generation er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem. For vores børn, børnebørn og oldebørns skyld må vi gøre noget nu!

Vi skal ændre de politiske rammer for at gøre det nemmere at være med. Flere beslutninger skal derfor tages lokalt og med en større grad af borgerinddragelse.


Derfor arbejder jeg for:

  • Lokal indflydelse: Vi skal gøre det lettere at afprøve løsninger og idéer med eksempelvis direkte demokrati, lokale folkeafstemninger m.m.

  • Medborgerskab: Borgere skal være med til at løse samfundsopgaver, der har værdi for fællesskabet.

  • Borgerinddragelse: Borgerne skal involveres i arbejdet med politiske problemstillinger og med at udtænkte nye løsninger. Det vil give danskerne direkte indflydelse og et større lokalt ejerskab.

  • Samskabelse: Politikere, forvaltninger, borgere, civilsamfund og virksomheder skal samarbejde meget mere end i dag for at skabe de bedste løsninger. Hvis alle parter er involveret fra starten, skaber det bedre, mere innovative og mere bæredygtige løsninger.

  • Mere åbenhed omkring politiske forhandlinger i Folketinget: Forhandlinger om politiske udspil og forslag skal flyttes over i Folketingets udvalg, hvor alle partier frit kan deltage og komme med deres konstruktive forslag til det aktuelle politiske udspil.

  • Nemmere adgang til undersøgelseskommissioner: Det skal kun kræve et flertal på 2/5 i Folketinget at få nedsat en undersøgelseskommission.


Relaterede debatindlæg:

——

——

——

——

——

——

——