Luftforurening er en stor trussel for vores sundhed, og koster os et tocifret milliardbeløb årligt i sundhedsudgifter. Det kan en hurtigere omstilling til vedvarende energi og tiltag, der mindsker udledningen af CO2 og diverse skadelige partikler, sætte en stopper for.

Er der noget bedre end at komme udenfor og indånde frisk, ren luft? Nej vel! Det kan desværre være svært at komme i nærheden af i de større byer, og faktisk er det ikke bare en mundfuld frisk luft vi går glip af.

Luftforureningen har enorme menneskelige konsekvenser i form af kroniske sygdomme og for tidlige dødsfald. Og forureningen er ikke bare en belastning for vores sundhed, men også for samfundsøkonomien. Hvert år koster luftforureningen os et tocifret milliardbeløb i sygedage, tabt arbejdskraft og behandlingsudgifter. Luftforurening er dermed både et sundhedsproblem og et samfundsøkonomisk problem.

Ved at sætte fart på omstillingen til vedvarende energi kan vi skabe renere luft og dermed en bedre sundhedstilstand. Jo hurtigere vi kan omstille vores energisystem, transport og landbrug, desto hurtigere kan vi skabe ren luft. Det kræver, at vi sætter de rette politiske rammer på energi, transport og landbrugsområderne.

Som en positiv bivirkning vil det begrænse den globale opvarmning og deraf følgende problemer, som et mere ekstremt vejr, også i Danmark, og at mennesker er nødt til at flygte på grund af klimaforandringer.

Derfor vil jeg arbejde for:

  • En hurtigere omstilling af vores energisystem, transportsektor og landbrugssektor til vedvarende energi

  • Lavere billetpriser på kollektiv trafik

  • Flere elbusser og landstrøm til krydstogtskibe

  • Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025

  • Skærpede miljøzoner for køretøjer

Relaterede debatindlæg:

——

——

——

——

——