Fra konkurrencesamfund til balancesamfund 

Vi skal bevare et stærkt og trygt velfærdssamfund. Helbred, økonomi og sociale relationer skal støtte, ikke være årsag til bekymring og stress. I dagens Danmark har 25% af voksne et højt stressniveau. Vores trivsel og langsigtede helbred skal mere i fokus, og fremskridt i samfundet skal ikke kun måles alene i økonomisk vækst.

Jeg vil arbejde for 

  • at politiske beslutninger træffes med hensyn til de tre bundlinjer – den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Dette indebærerer f.eks., at lovgivning skal balancere hensyn til at mindske CO2-udsplip, øge helbredstilstanden og skabe mere økonomisk lighed 
  • højere økonomisk tryghed, fx gennem ubetinget basisindkomst og adgang til rent vand, ren luft og ren energi 
  • bedre livsbalance, fx gennem 30-timers arbejdsuge og understøttelse af generationshuse, hvor plejehjem, kollegier, børnehaver, vuggestuer osv. samles under samme tag  
  • støtte til foreningsliv i form af lokaliteter og økonomi. Der skal skabes flere frirum og fællesskaber for at understøtte tilhørsforhold og bekæmpe ensomhed

Et mindre ressourceaftryk 

Fra mit arbejde i NGO-verdenen og den private sektor ved jeg, at vi kan reducere vores ressourceaftryk. I dag er det for nemt og for billigt at forurene vores oceaner med plast og vores luft med CO2. Alt for ofte mangler de politiske rammer for, at både borgere og virksomheder kan handle mere ansvarligt. 

Jeg vil gerne sikre mere stabile og ambitiøse omstillings- og investeringsbetingelser:  

  • Det skal være mere attraktivt at dele, bytte og reparere vores tøj, elektroniske gadgets, hvidevarer, boliger osv., fx med et reparationsfradrag og produkt-designkrav. 
  • Ved at flytte beskatning fra arbejde til ressourceforbrug bliver det økonomisk mere attraktivt for virksomheder at lave produkter, som holder længere og kan repareres. 
  • Styrkelse af delebiler, cykelinfrastruktur og kollektiv transport – så det er til at komme rundt i de store byer uden at eje en bil

En socialt retfærdig grøn omstilling

Vi har ikke kun brug for en hurtig grøn omstilling. Medejerskab, medbestemmelse og fokus på økonomisk ulighed er afgørende for at sikre en socialt retfærdig omstilling og dermed langsigtet opbakning i befolkningen. Derfor vil jeg arbejde for: 

  • Fællesejerskab i infrastrukturprojekter som vindmølleparker. Dermed sikres demokratisk kontrol og økonomisk gavn for den brede befolkning
  • Strukturhjælp til kommuner med stor fraflytning i form af infrastrukturinvesteringer og etablering af grønne virksomheder 
  • Grøn uddannelsesindsats skal sikre ressourcer til efteruddannelse og omskoling